Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: powysadzać

Wszystkie 11 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. powystawiać, powysuwać, wysadzić, wytknąć, wystawić, wysunąć,
  2. zburzyć, wyburzyć, wysadzić w powietrze, zniszczyć, wysadzić,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...