Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: powypierać się

Wszystkie 45 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. wyprać się, sprać się, odczyścić się, sczyścić się,
  2. stracić kolor zblaknąć, zjaśnieć, sprać się, wyblaknąć, poblaknąć, ulec odbarwieniu, zbieleć, wypełznąć, przyszarzeć, poszarzeć, wypłowieć, zrudzieć, wyszarzeć, przyblaknąć, odbarwić się, wyrudzieć, wyblednąć, spełznąć, puścić, poblednąć, wybladnąć, zszarzeć, spłowieć,
  3. wyprzeć się, odżegnać się, † odrzec się, zbojkotować, zażegnać się, poodrzucać, wyrzec się, odrzucić, zdystansować się, nie chcieć mieć z czymś/kimś nic wspólnego, odstąpić od czegoś, odciąć się,
  4. zaprzeczyć, zaoponować, wyprzeć się, zaprzeć się, nie przyznać się, zanegować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...