Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: powołanie

Wszystkie 33 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. skłonność, uzdolnienie, temperament, żyłka, zacięcie, smykałka, talent, zamiłowanie, nerw, predyspozycja, zdolność,
  2. przeznaczenie, rola, racja bytu/istnienia, służba, zadanie, misja, podn posłannictwo, cel życia,
  3. np. na stanowisko desygnacja, † a. podn obiór, nominacja, wybór, wyznaczenie, mianowanie, elekcja, desygnowanie,
  4. np. do wojska wezwanie, nabór, pobór, konskrypcja, zaciąg, branka,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...