Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim pouczający

Poznaj jak inaczej można określić słowo pouczający. Znaleziono 9 wyrazów bliskoznacznych do słowa pouczający.

  1. rozwijający, umoralniający, wychowawczy, mentorski, budujący, pedagogiczny, instruktywny, rezonerski, moralizatorski,

Podziel się z innymi użytkownikami informacją o wyrazie/słowie zapisanym inaczej pouczający

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w social mediach ...