Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: potępiać

Wszystkie 11 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. piętnować, nie szczędzić czegoś/kogoś, smagać, gromić, krytykować, stawiać kogoś pod pręgierz/pręgierzem opinii publicznej, ekskomunikować, ciskać/miotać/rzucać gromy/piorunami/pioruny, ostrzyć sobie na czymś/kimś zęby, odsądzać kogoś od czci i wiary, wyklinać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...