Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: posypać

Wszystkie 12 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. np. jezdnię piaskiem obsypać, zaprószyć, przykryć, pokryć, zasypać, obrzucić, oprószyć, przyprószyć, pozasypywać, osypać,
  2. np. ziarna ptakom nasypać, sypnąć,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...