Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: posmarować

Wszystkie 42 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. nasmarować, naoliwić, osmarować, pooblepiać, oblepić, zasmarować, przesmarować, powlec, pomazać,
  2. pot.pobrudzić usmarować, upaprać, posp. zafajdać, posp. zaświnić, † zbrukać, powalać, † uwalać, posp. ufajdać, posp. wyświnić, umazać, wysmarować, zababrać, zasmarować, ubabrać, splamić, wysmolić, wymazać, wybrudzić, poplamić, zabrudzić, posp. uświnić, posp. oświnić, wytytłać, posp. wypaprać, zapaskudzić, zapaprać, zasmolić, ubrudzić, zawalać, utytłać,
  3. pot.dać łapówkę przekupić, dać w łapę, przemówić komuś do kieszeni,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...