Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: portretować

Wszystkie 12 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. przen. charakteryzować, opisywać, malować, rysować, ukazywać, karykaturować, nakreślać, odtwarzać, przedstawiać, odmalowywać, obrazować, kreślić,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...