Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: porachować

Wszystkie 13 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. policzyć, podliczyć, dokonać rachunku, oszacować, † przerachować, podsumować, pododawać, obrachować, dodać, zsumować, przekalkulować, wyszacować, zliczyć,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...