Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: porać się

Wszystkie 5 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. książk a. podn trudzić się, męczyć się, mozolić się, wysilać się, mordować się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...