Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: poprawiać

Wszystkie 30 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. doprowadzać do porządku układać, uładzać, wyrównywać,
  2. wprowadzać poprawki korygować, podretuszowywać, cyzelować, wygładzać, prostować błędy, wykańczać, wyłapywać literówki, usuwać błędy/omyłki, nanosić poprawki, retuszować, ugładzać, robić korektę, szlifować,
  3. usuwać usterki naprawiać, reperować, przywracać do stanu używalności,
  4. podnosić poziom udoskonalać, racjonalizować, zmieniać coś na lepsze, reformować, polepszać, modernizować, doskonalić, usprawniać, ulepszać, uefektywniać, unowocześniać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...