Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: popowieszać

Wszystkie 13 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. porozwieszać, powieszać, ponawieszać, powywieszać, przywiesić, rozpiąć, uwiesić, wywiesić, pozawieszać, porozpinać, zawiesić, powiesić, przyhaczyć,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...