Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: popędzać

Wszystkie 20 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pot. poganiać, upominać, napominać, gonić, naglić, przymuszać, tyranizować, przynaglać, przyciskać, ganiać, naciskać, brać kogoś do galopu, zmuszać, zaganiać, ponaglać, pilić, przypilać, cisnąć, brać kogoś w obroty, brać kogoś za łeb,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...