Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: ponaglać

Wszystkie 24 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. przynaglać, naglić, ganiać, popędzać, nękać, wywierać na kogoś nacisk/presję, dusić, przypierać, zmuszać kogoś do pośpiechu, brać kogoś do galopu, przeć, pilić, gonić, naciskać, pędzić, napierać, wzywać, przyduszać, upominać, przypilać, napominać, poganiać, przyciskać, cisnąć,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...