Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: ponadplanowo

Wszystkie 7 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. dodatkowo, komplementarnie, ekstra, nadprogramowo, nadobowiązkowo, na zapas, uzupełniająco,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...