Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: pomazać

Wszystkie 30 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. umazać, wybrudzić, posp. uświnić, pobrudzić, posp. wypaprać, ubrudzić, posp. zaświnić, powalać, zawalać, zapaprać, upaprać, wymazać, zapaskudzić, splamić, poplamić, zabrudzić, zasmarować, ubabrać, posp. oświnić, wysmarować, zababrać, posp. wyświnić, † uwalać,
  2. np. ręce kremem posmarować, nasmarować, oblepić, pooblepiać, rozsmarować, osmarować,
  3. namaścić,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...