Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: pomagać

Wszystkie 22 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. dopomagać, torować drogę, służyć komuś ramieniem, stać przy czyimś boku, przychodzić komuś z pomocą, ułatwiać, dawać komuś oparcie/wsparcie, stać przy czymś/ kimś, udzielać komuś pomocy, sekundować, popierać, nieść/okazywać komuś pomoc, być/stać za kimś, stać u czyjegoś boku, asystować, wspomagać, być/stać po czyjejś stronie, wspierać,
  2. odnosić skutek służyć, przydawać się, działać, skutkować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...