Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: politykier

Wszystkie 5 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pot.pogard. demagog, pseudopolityk, krzykacz, partyjny macher, populista,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...