Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: polemizować

Wszystkie 21 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. dyskutować, negować, podawać coś w wątpliwość, debatować, występować przeciw czemuś/komuś, czepiać się, † dysputować, przeciwstawiać się, prowadzić/toczyć dyskusję, ścierać się (na słowa), stawiać coś pod znakiem zapytania, poddawać coś krytyce, krzyżować z kimś miecz/miecze/szable/szablę/szpadę/szpady, spierać się, przerzucać się słowami, sprzeciwiać się, kontrargumentować, sprzeczać się, kłócić się, odmawiać komuś racji, wystąpić z krytyką,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...