Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: pokorny

Wszystkie 22 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pokorniutki, cichy jak baranek, skruszały, skruszony, potulny, podn. korny, grzeczny, posłuszny, uniżony, uległy, spotulniały, spokorniały, zahukany,
  2. błagalny, proszący, przymilny, serwilistyczny, wiernopoddańczy, pantoflarski, przepraszający, czołobitny, służalczy,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...