Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: pokaźnie

Wszystkie 17 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. znacznie, ogromnie, istotnie, zasadniczo, dalece, znacząco, wysoce, srodze, niewąsko, poważnie, niebagatelnie, bardzo, wielce, mocno, nielicho, w dużym/znacznym stopniu, wydatnie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...