Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: poglądowy

Wszystkie 8 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. obrazowy, ilustracyjny, plastyczny, deiktyczny, ilustratywny, demonstracyjny, komunikatywny, pokazowy,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...