Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: poganiać

Wszystkie 40 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. np. bydło ganiać, naganiać, przypędzać, zaganiać, gonić, przepędzać,
  2. np. do roboty popędzać, cisnąć, pilić, brać kogoś za łeb, przynaglać, brać kogoś w obroty, ganiać, ponaglać, zaganiać, upominać, przymuszać, brać kogoś do galopu, naciskać, przyciskać, tyranizować, naglić, zmuszać, gonić, przypilać, napominać,
  3. pobiegać, powariować, pokręcić się, przebiec się, powłóczyć się, poszwendać się, powałęsać się, pobłąkać się, pobrykać, poszaleć, pofruwać, poharcować, polatać, pohasać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...