Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: podważać

Wszystkie 21 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. podnosić, dźwigać, wznosić, unosić, wypychać,
  2. przen. kwestionować, osłabiać, odmawiać komuś racji, stawiać coś pod znakiem zapytania, podawać coś w wątpliwość, polemizować, zaprzeczać, powątpiewać, oponować, krytykować, negować, kontrargumentować, zadawać czemuś/ komuś kłam, poddawać coś krytyce, przeczyć, atakować,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...