Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: podopalać się

Wszystkie 13 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. powypalać się, spopielić się, zwęglić się, zetlić się, stlić się, spalić się, wypalić się, zgasnąć, zagasnąć, dopalić się, spopieleć, pogasnąć, dotlić się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...