Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: podążać

Wszystkie 16 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. dążyć, kierować się, maszerować, zmierzać, zdążać, śpieszyć, jechać, skierowywać się, udawać się, kroczyć, iść,
  2. przen. nadążać, dotrzymywać kroku, dawać radę, nie zostawać w tyle, czynić zadość wymaganiom,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...