Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: pilić

Wszystkie 24 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pot. przypilać, napominać, brać kogoś do galopu, ponaglać, gonić, wywierać na kogoś nacisk/presję, † gwałtować, zmuszać kogoś do pośpiechu, popędzać, nawoływać, przyciskać, naglić, upominać, nękać, zmuszać, nalegać, pędzić, przynaglać, naciskać, dusić, cisnąć, poganiać, przymuszać, wzywać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...