Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: pieszczotliwy

Wszystkie 17 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. czuły, tkliwy, łagodny, kochający, dobroduszny, troskliwy, przylepny, opiekuńczy, ciepły, uczuciowy, delikatny, szczebiotliwy, dobrotliwy, rozmiłowany, dobry, serdeczny, rozkochany,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...