Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: persona

Wszystkie 31 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. osoba, stworzenie, osobnik, indywiduum, jednostka, figura, obywatel, człowiek, postać, istota,
  2. iron a. żart osobistość, postać, znakomitość, lepszy gość, dygnitarz, sława, szycha, indywidualność, ważniak, gruba ryba, panisko, figura, gwiazda, szyszka, tuz, prominent, wysoko postawiona osoba, VIP, dostojnik, mąż stanu, polityk,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...