Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: penetrować

Wszystkie 21 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. przeprowadzać rekonesans zgłębiać, infiltrować, poszukiwać, wgryzać się, inwigilować, eksplorować, sondować, brać coś pod lupę, przepatrywać, wgłębiać się, przeszukiwać, rozpoznawać, badać,
  2. docierać w głąb przenikać, wsiąkać, przesączać się, przesiąkać, wchodzić, wnikać, przechodzić, przedostawać się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...