Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: pchnąć

Wszystkie 38 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. popchnąć, szurnąć, posunąć, przesunąć, podepchnąć,
  2. nakłonić kogoś skłonić, przymusić, namówić, skusić, przekonać, zmusić, wziąć kogoś za głowę, podkusić, zaagitować, zachęcić, podmówić, napędzić,
  3. np. bieg sprawy przyśpieszyć, zintensyfikować, uintensywnić, nadać czemuś bieg,
  4. np. posłańca list skierować, wydelegować, wysłać, posłać, wyprawić, ekspediować, nadać, wystosować, odprawić, wyekspediować,
  5. zadać cios przekłuć, przeszyć, kolnąć, kujnąć, żgnąć, dźgnąć, ukłuć,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...