Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: paść się

Wszystkie 25 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. karmić się, skubać trawę, jeść, żerować,
  2. pot. tuczyć się, posp. przeżerać się, zapychać się, zajadać się, posp. zażerać się, odjadać się, posp. obżerać się, objadać się, podjadać sobie, napychać się, jeść za dwóch, najadać się, opychać się,
  3. przen. upajać się, napawać się, sycić się, lubować się, zachwycać się, delektować się, cieszyć się, rozkoszować się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...