Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: pańszczyzna

Wszystkie 14 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. hist. renta odrobkowa,
  2. przen. udręka, kierat, męka pańska, tortura, orka, krzyż, nieprzyjemność, harówka, gehenna, katorga, droga cierniowa/ciernista/krzyżowa/przez mękę, męczarnia, zmora,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...