Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: pański

Wszystkie 10 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. wielkopański, ziemiański, magnacki, dworski, arystokratyczny, monarszy, królewski, † jaśniepański, możnowładczy, szlachecki,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...