Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: płochliwy

Wszystkie 14 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pierzchliwy, trwożliwy, zastrachany, podszyty strachem/tchórzem, trwożny, tchórzliwy, zahukany, potulny, lękliwy, niepewny, niespokojny, zestrachany, strachliwy, bojaźliwy,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...