Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: otulić

Wszystkie 26 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. obtulić, pookręcać, opatulić, spowić, omotać, zakutać, okręcić, spowinąć, pootulać, owinąć, obwinąć, okutać, poobwijać, poowijać, zamotać,
  2. przen. ogarnąć, otoczyć, osnuć, owionąć, owić, objąć, okolić, spowinąć, owiać, zasnuć, spowić,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...