Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: ostemplować

Wszystkie 11 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. przyłożyć pieczątkę postemplować, podbić, oznakować, opieczętować, przybić pieczęć, nacechować, podstemplować, naznaczyć,
  2. obudować stemplami podeprzeć, zabezpieczyć, podbić,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...