Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: osiadać

Wszystkie 26 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pokrywać, zbierać się, osadzać się, odkładać się, akumulować się, gromadzić się, nawarstwiać się,
  2. osiedlać się, urządzać się, imigrować, wprowadzać się, osadzać się, podn. przybywać, napływać, zagnieżdżać się, lokować się,
  3. osiągać ziemię lądować, zatrzymywać się, opuszczać się, siadać, zajmować miejsce,
  4. zapadać się, klęsnąć, opadać, obniżać się, osuwać się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...