Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: opychać się

Wszystkie 22 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. pot. objadać się, dokarmiać się, jeść do syta, jeść za dwóch, zapychać się, paść się, raczyć się, posp. przeżerać się, posp. obżerać się, odjadać się, posp. zażerać się, ugaszczać się, nasycać się, faszerować się, szpikować się, najadać się, krzepić się, szprycować się, popuszczać pasa, dogadzać brzuchowi, pokrzepiać się, napychać się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...