Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: oponować

Wszystkie 9 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. sprzeciwiać się, wyrażać sprzeciw, wetować, stawiać weto, protestować, kontrargumentować, odmawiać komuś racji, przeciwstawiać się, nie zgadzać się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...