Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: opanowywać

Wszystkie 60 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. zajmować, ujarzmiać, zniewalać, uzależniać, kłaść łapę na czymś, brać kogoś w cugle, przyprowadzać do porządku, prowadzić kogoś na pasku, zapanowywać, omotywać, zyskiwać kontrolę, zawojowywać, brać w swoje ręce, majoryzować, zdobywać, podporządkowywać, usidlać, podbijać, przykracać komuś cugli, opętywać, podn. uciemiężać,
  2. np. złość hamować, dusić, tłumić, poskramiać, łamać, dławić, powściągać, temperować,
  3. o uczuciach ogarniać, przejmować, zżerać, zdejmować, przepełniać, unosić, wypełniać, osaczać, ściskać kogoś za gardło, udzielać się, dopadać, żreć, targać, przenikać, trawić, chwytać kogoś za duszę/serce, roznosić, rozsadzać, władać, wstępować, przeżerać, dojmować, miotać,
  4. uczyć się, † obznajamiać się, poznawać gruntownie, wprawiać się, wdrażać się, zapamiętywać, przyswajać sobie, wyuczać się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...