Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: omawiać

Wszystkie 20 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. rozpatrywać, konsultować, badać, wgłębiać się, rozważać, penetrować, wchodzić/wdawać się w szczegóły, dokonywać analizy, brać coś pod lupę, poddawać coś pod dyskusję, wentylować, roztrząsać, referować, dyskutować, naradzać się, analizować, debatować, komentować, zgłębiać, wgryzać się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...