Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: okrężny

Wszystkie 21 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. objazdowy, † okólny, kołowy, okrążający,
  2. np. odpowiedź wymijający, dyplomatyczny, peryfrastyczny, zawikłany, domyślny, pośredni, eufemistyczny, dwuznaczny, niejednoznaczny, zawiły, eufemiczny, skomplikowany, zawoalowany, niebezpośredni, subtelny, powikłany, aluzyjny,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...