Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: ogarniać

Wszystkie 50 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. otaczać kogoś ramionami obejmować, brać/ujmować kogoś w ramiona, przygarniać, ściskać, przytulać,
  2. obejmować swym zasięgiem spowijać, rozprzestrzeniać się, przerzucać się, otaczać, rozszerzać się, rozchodzić się, pojawiać się, owiewać, zasnuwać, otulać, okrążać,
  3. np. o uczuciach przenikać, miotać, roznosić, rozpierać, przejmować, rozsadzać, trawić, przepełniać, przeszywać, unosić, żreć, targać, opanowywać, rozdzierać, ściskać kogoś za gardło, wypełniać, chwytać kogoś za duszę/serce, zżerać, władać, dopadać, zdejmować, osaczać, przeżerać, dojmować,
  4. uzmysławiać sobie rozumieć, uświadamiać sobie, kapować, pojmować, nadążać, obejmować, załapywać, kojarzyć, zdawać sobie sprawę, chwytać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...