Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: ogólnie

Wszystkie 18 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. powszechnie, w czambuł, uniwersalnie, pospolicie, globalnie, generalnie,
  2. ogólnikowo, w głównych/grubszych/ogólnych zarysach, nieprecyzyjnie, szkicowo, w zarysie, sumarycznie, niekonkretnie, ramowo, pobieżnie, wstępnie, nieściśle, schematycznie,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...