Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: odznaczać się

Wszystkie 13 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. wyróżniać się, wykazywać się, spisywać się, trącić, cechować się, słynąć, charakteryzować się,
  2. być widocznym uwydatniać się, odcinać się, kontrastować, odróżniać się, odrzynać się, rzucać się w oczy,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...