Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: odtwarzać

Wszystkie 23 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. przywracać dawny stan rekonstruować, odrestaurowywać, restaurować, rewaloryzować, odbudowywać, reprodukować, regenerować,
  2. dawać wyraz czemuś przedstawiać, ilustrować, obrazować, ukazywać, portretować, relacjonować, opowiadać, odmalowywać, malować, oddawać, przypominać, nakreślać, odzwierciedlać, przywoływać, opisywać,
  3. np. nagranie puszczać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...