Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: odseparowywać

Wszystkie 13 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. odizolowywać, trzymać w odosobnieniu, oddzielać, rozdzielać, odosabniać, chować/trzymać pod kloszem, odgradzać, delimitować, odłączać, pozbawiać kontaktu, wyosabniać, wyosobniać, wyizolowywać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...