Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: odseparować się

Wszystkie 28 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. odizolować się, wyizolować się, wyłączyć się, zejść komuś z oczu, stracić serce do czegoś/kogoś, zerwać ze światem, umrzeć dla świata, usunąć się, unikać kontaktu/towarzy-stwa, oddalić się, zamknąć się w czterech ścianach, wyobcować się, odwrócić się, odciąć się, pozaszywać się, wycofać się, stać się obcym, odosobnić się, zerwać kontakt, zaskorupić się, poodsuwać się, trzymać się na uboczu, odsunąć się, schować się jak ślimak w skorupie, pozasklepiać się, wyalienować się, pozostać w odosobnieniu, opancerzyć się,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...