Pole nie może być puste. Wpisz słowo.

Synonim: odrzucać

Wszystkie 24 wyrazy bliskoznaczne z naszej bazy

  1. rzucać z powrotem ciskać, miotać, wyrzucać, usuwać,
  2. nie akceptować odtrącać, dyskwalifikować, nie zgadzać się, wyrażać niechęć, odsyłać kogoś z kwitkiem, dezaprobować, zgłaszać sprzeciw, eliminować, nie przyjmować, przeciwstawiać się, stawiać weto, odwalać,
  3. zmuszać do odstąpienia odpierać, wykurzać, wypierać, spychać, wyganiać, odpychać, przeganiać, odganiać,

Podziel się z innymi użytkownikami

Wstaw na inne strony www, na fora dyskusyjne, w socjal mediach ...